Danh Sách Các Trường Nhật Ngữ Mà Du Học TH Đang Hợp Tác

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG NHẬT NGỮ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

CÔNG TY HỢP TÁC GIÁO DỤC TH - 0439.019.666

 

STT Tên Trường Địa Chỉ Học Phí 1 năm (Yên) Phí xét hồ sơ Phí Nhập Học Phí Khác Tổng Ký túc xá 3 tháng (Yên)
1 Tokyo Nichigo Gakuin Saitama 540,000 20,000 50,000 140,000 750,000 Khoảng từ 
2 Yono - Gakuin japanese Language School Saitama - Shi 588,000 20,000 70,000 102,000 780,000 90,000 đến
3 Hiroshima International  Business Hiroshima 500,000 20,000 100,000 80,000 700,000 140,000/3 tháng/phòng
4 Toho international College Tokyo 504,000 21,000 52,000 146,500 723,500  
5 Tokyo JE Language School Tokyo 560,000 25,000 50,000 100,000 735,000  
6 Tokyo Masuda Japanese Language Tokyo 546,000 20,000 55,000 70,000 691,000  
7 Tokyo Riverside School Tokyo 529,000 21,000 52,200 192,000 794,200  
8 Tokyo Sanritsu Academy Tokyo 504,000 21,000 52,500 378,000 955,500  
9 ARC Academy Shibuya School Tokyo 700,000 30,000 60,000 12,000 802,000  
10 ARC Academy Shinjuku School Tokyo 700,000 30,000 60,000 12,000 802,000  
11 Eastwest Japanese Language School Tokyo 600,000 25,000 60,000 - 685,000  
12 Edo Cultural Center Japanese Language Tokyo 690,000 30,000 50,000 - 770,000  
13 IECC Japanese Language School Tokyo 583,200 21,600 54,000 89,720 748,520  
14 Kinoshita Campus Language School Tokyo 592,200 21,000 52,200 126,000 791,400  
15 Ken School of Japanese Language ChiBa 567,000 26,250 52,500 109,200 754,950  
16 Ichikawa Japanese Language Intitute ChiBa 588,000 30,000 50,000 24,000 692,000  
17 Narita Japanese Language School Narita,Chiba 600,000 30,000 50,000 60,000 740,000  
18 YIEA Tokyo Academy Tokyo 620,000 20,000 70,000 - 710,000  
19 Aichi International Academy Nagoya 610,000 22,000 87,000 - 719,000  
20 International Academy Japanese Language Tokyo 567,000 21,000 52,500 110,400 750,900  
21 Waseda Language School Tokyo 600,000 20,000 50,000 156,000 826,000  
22 Okayama Institude of Language Okayama 567,000 21,000 73,500 174,800 836,300  
23 JIN Tokyo Japanese Language School Tokyo 598,500 21,000 73,500 35,000 728,000  
24 Sakura Language School Fukuoka 600,000 20,000 50,000 60,000 730,000  
25 International Culture School of Foreign Tokyo 608,000 25,000 50,000 100,000 783,000  
26 Trường chuyên môn YMCA Hiroshima Hiroshima 600,000 20,000 100,000 59,000 779,000  
27 Yokohama Design College Yokohama 600,000 25,000 70,000 140,000 835,000  
28 Trường Chuyên môn kinh tế Tokuyama nagami - cho 360,000 20,000 80,000 154,500 614,500  
29 Sakura International Academy Yamaguchi 487,500 10,000 50,000 15,000 562,500  
30 Nagasaki Infomation Businesss College Nagasaki 360,000 20,000 100,000 90,000 570,000  
31 Sendai Language School Japanese Sendai 540,000 20,000 60,000 128,800 748,800  
32 Tohoku Foreign Language & Tourism Sendai 580,000 20,000 70,000 113,000 783,000  
33 Mito International Japanese Language Ibaraki 518,000 21,600 54,000 137,600 731,200  
34 Atys International Academy Tochigi 440,000 20,000 50,000 70,000 580,000  
35 Newglobal Language School tokyo 600,000 30,000 70,000 - 700,000  
36 TOPA 21st Century Language School Tokyo 606,000 20,000 50,000 95,000 771,000  
37 International School of Business Tokyo 700,000 20,000 80,000 120,000 920,000  
38 Tokyo International  Tokyo 600,000 20,000 50,000 80,000 750,000  
39 new Japan Academy Tokyo 630,000 35,000 50,000 60,000 775,000  
40 Yu Language Academy Tokyo 560,000 25,000 50,000 100,000 735,000  
41 The Kohwa Institute of Japanese Language Kanagawa 541,500 20,000 52,500 63,000 677,000  
42 Yokohama International Yokohama 620,000 20,000 70,000 - 710,000  
43 Kanrin Japanese School Yokohama 549,600 25,000 70,000 96,000 740,600  
44 Logos International Institute Kawasaki 540,000 20,000 70,000 120,000 750,000  
45 Nagano International Culture College Nagano 540,000 20,000 50,000 115,000 725,000  
46 Nagano Language College Nagano 580,000 20,000 50,000 100,000 750000  
47 ISI Chukyo Gifu 609,000 21,000 52,500 63,000 745500  
48 ARC Academy Osaka Osaka 700,000 30,000 60,000 12,000 802000  
49 Shin - Ai Institute of Languages Osaka 600,000 30,000 50,000 100,000 780000  
50 ECC Kokusai College of Foreign Studies Osaka 680,000 20,000 50,000 40,000 790000  
51 Wakayama College of Foreign Studies Wakayama 600,000 30,000 50,000 60,000 740000  
52 Asian International Center Hyogo 598,500 21,000 52,500 168,000 840000  
53 Kobe Sumiyoshi International Japanese Kobe 624,000 30,000 50,000 64,000 768000  
54 Cross Cultural Communication Center Okinawa 630,000 31,500 105,000 85,000 851500  
55 Japan Institute of Culture & Economics Okinawa 604,500 23,100 25,000 123,000 775600  
56 ISI Language College Tokyo 600,000 20,000 50,000 120,000 790000  
57 Elite Japanese language School Tokyo 600,000 20,000 50,000 112,000 782000  
58 Shin - Osaka Foreign Language Institute Osaka 600,000 20,000 70,000 80,000 770000  
59 Makuhari of Educational Insttitution ChiBa 540,000 20,000 50,000 140,000 750000  
60 Sendai International School Of japanese Miyagi 480,000 15,000 60,000 160,000 715000  
61 SAMU Language School Tokyo 567,000 21,000 52,500 93,500 734000  
62 NIPPON Language Academy Gunma 483,000 21,000 52,500 84,000 640500  
63 Gakko Hojin Mitsui Gakuen Muashi Saitama 600,000 20,000 50,000 130,000 800000  
64 Tokyo International Culture Academy Sendai 540,000 30,000 50,000 104,400 724400  
65 Japanese Language Tokyo 600,000 20,000 100,000 30,000 750000  
66 ISEIFU Japanese Language School Osaka 660,000 20,000 80,000 28,000 788000  
67 International Academy Sendai 600,000 20,000 50,000 100,000 770000  
68 International Conversation Academy Tokyo 654,000 20,000 50,000 110,000 834000  
69 Shinwa Foreign Language Tokyo 567,000 21,000 52,500 116,550 757050  
70 Dynamic Business College Tokyo 540,000 20,000 50,000 194,000 804000  
71 Tokyo Central Japanese Language Tokyo 548,100 21,600 43,200 93,400 706300  
72 Tokyo Hirata Japanese Tokyo 567,000 21,000 52,500 111,560 752,060  
73 OLJ Language Academy Tokyo 600,000 25,000 30,000 90,000 745,000  
74 Shumei Kobe International Kobe 616,000 20,000 50,000 150,000 836,000  
75 Chuo Computer and Saitama 480,000 - 50,000 208,000 738,000  
76 UJS Language Institute Tokyo 660,000 20,000 50,000 - 730,000  
77 TEC Institute of Japanese Tokyo 529,200 31,500 52,500 187,000 800,200  
78 Nitto International School Kanagawa 600,000 20,000 50,000 60,000 730,000  
79 Hana International Tokyo 570,000 20,000 70,000 160,000 820,000  
80 Asahi International School ChiBa 516,000 20,000 50,000 96,000 682,000  
81 Tokyo Noah Language tokyo 540,000 30,000 50,000 70,000 690,000  
82 Unitas Japanese Language Yamanashi 460,000 20,000 50,000 180,000 710,000  
83 OJI International Saitama 540,000 20,000 50,000 140,000 750,000  
84 Nagoya International Foreign Language Aichi 540,000 20,000 80,000 - 640,000  
85 Tokyo International Exchange School tokyo 580,000 25,000 50,000 100,000 755,000  
86 Asuka Gakuin Language Kanagawa 504,000 30,000 73,500 42,000 649,500  
87 Human Academy Japanese Language Tokyo 583,200 21,600 64,800 84,400 754,000  
88 Sun - A international Academy Tokyo 504,000 20,000 50,000 168,000 742,000  
89 Japanese Language tokyo 600,000 20,000 60,000 160,000 840,000  
90 Tamagawa International Language Tokyo 570,000 20,000 50,000 148,000 788,000  
91 Ehle Institute Japanese Osaka 720,000 20,000 80,000 20,000 840,000  
92 3H Japanese Language School ChiBa 576,000 25,000 50,000 40,000 691,000  
93 Human Academy Japanese Language Osaka 567,000 21,000 63,000 82,000 733,000  
94 Kurume Seminar Fukuoka 570,000 - 80,000 120,000 770,000  
95 Học Viện quốc tế CODO Saga 590,000 - 70,000 50,000 710,000  
96 Trường chuyên môn công Nghiệp Kumamoto 530,000 15,000 100,000 120,000 765,000  
97 Joto Japanese School Tokyo 567,000 25,000 52,500 73,500 718,000  
98 Hitachi Language Ibaraki 570,000 20,000 40,000 144,000 774,000  
99 Saitama International School Saitama 540,000 20,000 60,000 210,000 830,000  
100 The International Tokyo 540,000 20,000 50,000 75,000 685,000  
101 Japan Engineering College Hyogo 560,000 20,000 50,000 160,000 790,000  
102 Aoba Foreign Language School Sendai 480,000 15,000 50,000 124,000 669,000  
103 Aiwa Language School Fukuoka 504,000 25,000 50,000 279,450 858,450  
104 Fukushima Japanese School Fukushima 504,000 21,000 52,500 73,500 651,000  
105 Nissei Japanese Language School Osaka 580,000 20,000 50,000 100,000 750,000  
106 Sendagaya Japanese Institute Tokyo 620,000 20,000 50,000 30,000 720,000  
107 Tokyo International Asahi Institute Tokyo 576,000 20,000 50,000 140,000 786,000  
108 Kansai Kokusai Gakuin Osaka 600,000 20,000 50,000 136,000 806,000  
109 Kyushu Foreign Language Academy Fukuoka 580,000 30,000 70,000 100,000 780,000  
110 One Purpose International Academy Osaka 630,000 21,000 63,000 52,500 766,500  
111 Waseda Bunkakan Tokyo 660,000 20,000 66,000 40,000 786,000  
112 Subaru Language Motosu 580,000 20,000 51,000 88,000 739,000  
113 Toua International Language School Saitama 540,000 20,000 70,000 180,000 810,000  
114 Yamano Japanese Tokyo 558,000 20,000 50,000 70,000 698,000  
115 TOEI Institute of Japanese Language Tokyo 567,000 31,500 52,500 105,000 756,000  
116 Kobe International Japanese Language Kobe 600,000 20,000 50,000 130,000 800,000  
117 Kobe Japanese Educational Academy Kobe 540,000 30,000 50,000 130,000 750,000  
118 Tokyo Institute of Language tokyo 540,000 21,000 70,000 130,000 761,000  
119 Shinjuku International Exchange School Tokyo 580,000 25,000 50,000 100,000 755,000  
120 O - Hara Japanese Language School Tokyo 540,000 20,000 50,000 120,000 730,000  
121 Asia Fellowship Society Foreign Tokyo 588,000 30,000 60,000 117,000 795,000  
122 Fukuoka International Academy Fukuoka 630,000 30,000 50,000 - 710,000  
123 Clover Language Osaka 640,000 20,000 50,000 60,000 770,000  
124 Kurume Institute Of International RelationsFukuoka Fukuoka 540,000 30,000 100,000 60,000 730,000  
125 Kyoto International Kyoto 588,000 30,000 50,000 80,000 748,000  
126 Tokyo Japan Liberal Arts College ChiBa 567,000 20,000 52,500 119,200 758,700  
127 Fukuoka Japanese Language School Fukuoka 600,000 25,000 50,000 50,000 725,000  
128 Fukuoka Kokudo - Kensetsu Technical Fukuoka 580,000 20,000 70,000 40,000 710,000  
129 Toyama Onternational Academy Toyama 520,000 20,000 60,000 40,000 640,000  
130 Asia Japanese Academy Fukuoka 560,000 30,000 70,000 190,000 850,000  
131 Tokyo Johoku Japanese Language Tokyo 540,000 20,000 50,000 40,000 650,000  
132 Shurin College Of Foreign Language Tokyo 500,000 25,000 10,000 110,000 645,000  
133 Tokyo Institute Of Japanese Tokyo 552,000 22,000 80,000 50,000 704,000  
134 Tokyo Oji Language Tokyo 540,000 20,000 50,000 140,000 750,000  
135 Hamamatsu Japan Language College Hamamatsu 600,000 20,000 60,000 84,100 764,100  
136 Osaka Minami Japanese Osaka 600,000 30,000 50,000 100,000 780,000  
137 Osafune Japanese Okayama 504,000 21,000 52,500 133,250 710,750  
138 Kobe Internaotinal Language Institution Nishinomiya 640,000 20,000 60,000 76,000 796,000  
139 Osaka International Language Institution Osaka 660,000 30,000 80,000 40,000 810,000  
140 Wetcoast Language Tokyo 612,000 22,000 80,000 70,000 784,000  
141 JTC Japanese Language School tokyo 598,500 21,000 52,500 168,000 840,000  
142 Tokyo Nakano Language Tokyo 567,000 21,000 52,500 216,000 856,500  
143 Kobeinternational Japanese Kobe 600,000 20,000 50,000 130,000 800,000  
144 Japan Wellness Sports College Hiroshima 500,000 20,000 50,000 100,000 670,000  
145 Tokyo Cosmo Gakuen Tokyo 600,000 20,000 60,000 60,000 740,000  

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC GIÁO DỤC TH

Add : Số 9/26 Yên Lạc - P. Vĩnh Tuy - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel : (04).39.019.666

Email : duhocth@gmail.com

Fanpage: facebook.com/duhocth

Hotline : 0961.956.667 – 0964.199.138